2010 m. balandžio 17 d., šeštadienis

Seminaras SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA MOKYKLOJE

Seminaras skirtas visiems mokyklos bendruomenės nariams, ypač tinkamas mokytojams, klasių auklėtojams, socialiniams pedagogams. Dviejų dienų praktinio seminaro intensyvus darbas ne tik suteiks tam tikrų teorinių žinių, bet ir suteiks galimybę kurti tokią mokyklos pagalbos strategiją, kuri užtikrins realiausiai didžiausią saugumą mokyklos bendruomenės nariams.

Kiekvieno seminaro metu susiduriu su mūsų visuomenėje giliai įsišaknijusiais stereotipais, kai tenka kalbėtis apie mokyklinio amžiaus vaikus, jų elgesį, patyčias, smurtą, realią pagalbą.

Labai dažnai linkstama kalbėti apie tai, ko niekas pakeisti negali.

Šio seminaro metu kviečiu dalyvius kalbėti apie tai, ką realiai kiekvienas gali padaryti. Nes turime tik vieną gyvenimą, per kurį galime padaryti pasaulį saugesnį visiems.

Seminaras vyks balandžio 22-23 dienomis, Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre (ex-PPRC).

Išsamesnė informacija:
http://www.pprc.lt/registracija/upc_registracija.asp?cd=5306

Ramunė Želionienė