2011 m. sausio 26 d., trečiadienis

VISI PO VIENU STOGU

Sveiki,

nuo šiol kviečiu visus sekėjus atsidurti po vienų stogu čia

Bitė - darbininkė,
Ramunė

2011 m. sausio 24 d., pirmadienis

Apie kitokią mokyklą

Sausio pradžioje grupė rajono pradinių klasių pedagogų dalyvavo Kybartų pagrindinėje mokykloje vykusiame dviejų dienų kvalifikaciniame seminare apie humaniškos mokyklos kūrimą.
Seminaro lektoriai – tėvų ir vaikų santykių psichologė Ramunė Želionienė ir Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Audrius Murauskas – akcentavo humanistinės mokyklos realijas nuolat kintančioje švietimo sistemoje ir supažindino pedagogus su Geros mokyklos dirbtuvėmis, kuriose vyrauja Nuoširdumas, Tikėjimas, Pakantumas ir Meilė. Pastaroji, anot lektorių, svarbiausia, nes tarnauja Žmogui – būsimam Lietuvos ateities kūrėjui.
Šiandieniniame švietime būtini pokyčiai. Lektorių teigimu, tas, kas priešinasi pokyčiams, niekada nesulauks ugdymo(si) sėkmės. O pokyčiai pirmiausia turi prasidėti nuo mūsų pačių – pedagogų. Lektoriai siekė įrodyti, jog mokytojo darbe turėtų vyrauti pagrindinė žmogiška savybė – gebėjimas mylėti. Tai padės kurti humaniškus nesavanaudiškus santykius tarp mokinių ir mokytojų, tėvų, kolegų, keisti sustabarėjusį mąstymą, seną požiūrį. Seminare dažnai skambėjo Janušo Korčako frazė: „Tik mylintis gali reikalauti, o nemylintis ir galvos glostyti neturėtų.“
Praktinių užduočių ir atvirų diskusijų metu siekta išsiaiškinti, nuo ko priklauso mokinių motyvacija, tarpusavio bendradarbiavimas bei ugdymo(si) sėkmė.
Apibendrinant galima pasakyti, jog šis seminaras – tai puikus startas tiems pedagogams, kurie atviri pokyčiams ir nori tobulėti. O tiems, kurie mano, kad visada dirba puikiai ir elgiasi teisingai, – tai geras „spyris“ keisti pasaulį pradedant nuo savęs.


Lina SKAISGIRIENĖ
Vilkaviškio rajono pradinių klasių metodikos būrelio pirmininkė

© „Santakos laikraštis“, sausio 22 d.

2010 m. lapkričio 4 d., ketvirtadienis

Susitikimas MŪSŲ VAIKAI

SPONTANIŠKAS PASIŪLYMAS NEABEJINGIEMS VAIKAMS

LAPKRIČIO 5 D.
VILNIUJE
MAMŲ MENĖJE
S. MONIUŠKOS 10-1
ŽVĖRYNE

11 VAL.

SUSITIKIMAS SU PALANKIA ŠEIMAI PSICHOLOGE
RAMUNE ŽELIONIENE

"MŪSŲ VAIKAI"

Mamos ir tėčiai laukiami su vaikučiais ir vieni.

Susitikimo tema: Jūsų džiaugsmai, vargai, klausimai, abejonės.


Laukiame Jūsų atvykstant.
P.S. kalbamės be batų, todėl vilnonės kojinės arba šlepetės labai pageidaujamos.

2010 m. lapkričio 3 d., trečiadienis

2010 m. spalio 4 d., pirmadienis

SU MOKYTOJO DIENA

SVEIKINU LIETUVOS PEDAGOGUS SU GRAŽIA RUDENIŠKA ŠVENTE
Gavau šiandien nuostabią dovaną, kurią toliau dovanoju.

Pažiūrėkite visą video iki galo, skaitykite vertimą arba klausykitės gyvos kalbos.

Janina, ačiū, kad šią dieną prisidėjote prie mano sparnų augimo.

http://www.ted.com/talks/lang/lit/dave_eggers_makes_his_ted_prize_wish_once_upon_a_school.html


Ramunė Želionienė

2010 m. rugsėjo 20 d., pirmadienis

Seminarai mokyklų bendruomenėms

Informacija ugdymo įstaigų bendruomenėms


Šiais mosklo metais siūlau štai tokias temas kvalifikaciniams seminarams.
Seminarai gali būti 6 akademinių valandų, 18 akademinių valandų.

Taip pat galima vesti seminarus tema, kurios pageidauja ugdymo įstaigos bendruomenė.

Kontaktai:

Psichologė Ramunė Želionienė
868041916
psichologe.ramune@gmail.com


NUO EFEKTYVIOS KLASĖS VADYBOS LINK DARNIOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS

Seminaras skirtas klasių auklėtojams.
Seminaro tikslai: mokyti suvokti klasės vadovo realią rolę; mokyti seminaro dalyvius efektyviai vadovauti klasei; mokyti telkti ne tik mokinius, bet ir mokinių tėvus į vieną bendruomenę; mokyti efektyviai išnaudoti laiką klasės vadybai; mokyti efektyviai spręsti svarbius ir išsprendžiamus konfliktus; mokyti planuoti realią klasės vadovo veiklą; praktinių užduočių metu ugdyti praktinius efektyvios klasės vadybos įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.


KOMPLEKSINĖS PAGALBOS MOKINIUI SISTEMOS FORMAVIMAS UGDYMO ĮSTAIGOJE

Seminaras skirtas ugdymo įstaigų psichologams, socialiniams pedagogams, prevencinėms grupėms, klasių auklėtojams, mokyklų bendruomenėms, tėvų grupėms.
Seminaro tikslai: mokyti dalyvį efektyviai ir savalaikiai atpažinti, spręsti kylančius mokinių sunkumus įvairiose srityse; mokyti suvokti savo vaidmenį bendroje pagalbos sistemoje; mokyti inicijuoti sistemingos ir veiksmingos pagalbos mokiniui komandos formavimą; mokyti įtraukti mokinių tėvus į pagalbos mokiniui teikimą; praktinių užsiėmimų metu ugdyti pagalbos teikimo įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.STRESO ĮVEIKA PEDAGOGO DARBE

Seminaras skirtas visiems pedagoginį darbą dirbantiems. Tokio pobūdžio seminaras – tai puiki išmintingo mokyklos vadovo investicija, padėsianti sukurti naujiems mokslo metams mažiau streso ir daugiau darnos.
Seminaro tikslai: mokyti dalyvį suvokti savo atliekamą rolę; mokyti atpažinti savo bei kitų įvairius jausmus; mokyti dalyvį prisiimti atsakomybę už asmeninę psichologinę pusiausvyrą; mokyti dalyvį įveikti sunkumus; mokyti dalyvį laiku atpažinti stresą ir supažindinti su įvairiomis jo įveikos galimybėmis. Praktinių užsiėmimų metu ugdyti streso įveikos įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.


TĖVŲ ĮTRAUKIMAS Į FORMALŲ IR NEFORMALŲ UGDYMĄ.

Seminaras skirtas mokyklų bendruomenėms, soc. pedagogams, klasių auklėtojams, dalykininkams, pavaduotojams.
Seminaro tikslai: mokyti suteikti tėvams informaciją, motyvuojančią įsitraukti į jų vaikų formalų ir neformalų ugdymą; mokyti dalyvius telkti tėvus į mokyklos bendruomenę; ugdyti efektyvaus tėvų susirinkimo organizavimo įgūdžius; ugdyti efektyvaus bendradarbiavimo su tėvais įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.PATYČIŲ IR KITŲ KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMAS UGDYMO ĮSTAIGOJE

Seminaras skirtas visai mokyklos bendruomenei.
Seminaro tikslai: mokyti laiku atpažinti konfliktines ar kitas grėsmę keliančias situacijas; mokyti lavinti konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžius; mokyti atpažinti, įvardinti ir priimti kito bei savo nemalonius jausmus; mokyti bendravimo įgūdžių su mokinių tėvais po incidento; lavinti darbo su klase įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.SĖKMINGA PAMOKA – RAKTAS Į MOKINIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJĄ

Seminaras skirtas dalykininkams.
Seminaro tikslai: supažindinti su sėkmingos pamokos struktūra; supažindinti su realiomis mokymosi motyvacijos didinimo pamokoje galimybėmis; ugdyti bendradarbiavimo atmosferos kūrimo pamokoje įgūdžius; ugdyti mokinių motyvacijos didinimo įgūdžius; praktinių užsiėmimų metu suvokti savo kaip mokytojo rolę ir motyvaciją.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.MOKOME IKIMOKYKLINUKĄ PAŽINTI SAVO IR KITO JAUSMUS

Seminaras skirtas vaikų lopšelių ir darželių auklėtojoms.
Seminaro tikslai: mokyti atpažinti savo jausmus ir juos įvardinti; mokyti lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikams jausmų atpažinimo įgūdžius; mokyti atspindėti stebimus vaikų jausmus ir elgesį; mokyti sieti jausmą su elgesiu.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.
NAUJIENA: padedu įvertinti ugdymo įstaigos ugdymo, socialinio bendradarbiavimo ir kt. kokybę, sudarydama konkrečias anketas, atlikdama tyrimą ir pateikdama tyrimo rezultatus, išvadas bei rekomendacijas bendruomenės gyvenimui gerinti bei ugdymo paslaugoms tobulinti.


PSICHOLOGO PASLAUGOS: konsultuoju mokinius, mokinių tėvus, mokytojus, organizuoju darbą su klase, padedu įveikti krizę, galimos konsultacijos krizės atveju mokykloje.


PROFESINIS INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS: pasirūpinkime savo vaikų ateitimi jau nuo 1 klasės.
Pasiruošusi naujam darbų sezonui,
Ramunė

2010 m. rugpjūčio 30 d., pirmadienis

Pradėsime naujus mokslo metus

Sveiki visi,


sveikinu visus su jau greit prasidėsiančiais naujais mokslo metais.


Šiuos metus pradėsime su naujomis temomis ir senomis, bet aktualiomis.

Jau greitai galėsite čia pamatyti mano autorinių kvalifikacinių seminarų ugdymo įstaigoms temas.

Kviečiu skatinti savo vaikų mokyklas šviestis ir mokytis.
Ramunė