2010 m. lapkričio 4 d., ketvirtadienis

Susitikimas MŪSŲ VAIKAI

SPONTANIŠKAS PASIŪLYMAS NEABEJINGIEMS VAIKAMS

LAPKRIČIO 5 D.
VILNIUJE
MAMŲ MENĖJE
S. MONIUŠKOS 10-1
ŽVĖRYNE

11 VAL.

SUSITIKIMAS SU PALANKIA ŠEIMAI PSICHOLOGE
RAMUNE ŽELIONIENE

"MŪSŲ VAIKAI"

Mamos ir tėčiai laukiami su vaikučiais ir vieni.

Susitikimo tema: Jūsų džiaugsmai, vargai, klausimai, abejonės.


Laukiame Jūsų atvykstant.
P.S. kalbamės be batų, todėl vilnonės kojinės arba šlepetės labai pageidaujamos.

2010 m. lapkričio 3 d., trečiadienis

2010 m. spalio 4 d., pirmadienis

SU MOKYTOJO DIENA

SVEIKINU LIETUVOS PEDAGOGUS SU GRAŽIA RUDENIŠKA ŠVENTE
Gavau šiandien nuostabią dovaną, kurią toliau dovanoju.

Pažiūrėkite visą video iki galo, skaitykite vertimą arba klausykitės gyvos kalbos.

Janina, ačiū, kad šią dieną prisidėjote prie mano sparnų augimo.

http://www.ted.com/talks/lang/lit/dave_eggers_makes_his_ted_prize_wish_once_upon_a_school.html


Ramunė Želionienė

2010 m. rugsėjo 20 d., pirmadienis

Seminarai mokyklų bendruomenėms

Informacija ugdymo įstaigų bendruomenėms


Šiais mosklo metais siūlau štai tokias temas kvalifikaciniams seminarams.
Seminarai gali būti 6 akademinių valandų, 18 akademinių valandų.

Taip pat galima vesti seminarus tema, kurios pageidauja ugdymo įstaigos bendruomenė.

Kontaktai:

Psichologė Ramunė Želionienė
868041916
psichologe.ramune@gmail.com


NUO EFEKTYVIOS KLASĖS VADYBOS LINK DARNIOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS

Seminaras skirtas klasių auklėtojams.
Seminaro tikslai: mokyti suvokti klasės vadovo realią rolę; mokyti seminaro dalyvius efektyviai vadovauti klasei; mokyti telkti ne tik mokinius, bet ir mokinių tėvus į vieną bendruomenę; mokyti efektyviai išnaudoti laiką klasės vadybai; mokyti efektyviai spręsti svarbius ir išsprendžiamus konfliktus; mokyti planuoti realią klasės vadovo veiklą; praktinių užduočių metu ugdyti praktinius efektyvios klasės vadybos įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.


KOMPLEKSINĖS PAGALBOS MOKINIUI SISTEMOS FORMAVIMAS UGDYMO ĮSTAIGOJE

Seminaras skirtas ugdymo įstaigų psichologams, socialiniams pedagogams, prevencinėms grupėms, klasių auklėtojams, mokyklų bendruomenėms, tėvų grupėms.
Seminaro tikslai: mokyti dalyvį efektyviai ir savalaikiai atpažinti, spręsti kylančius mokinių sunkumus įvairiose srityse; mokyti suvokti savo vaidmenį bendroje pagalbos sistemoje; mokyti inicijuoti sistemingos ir veiksmingos pagalbos mokiniui komandos formavimą; mokyti įtraukti mokinių tėvus į pagalbos mokiniui teikimą; praktinių užsiėmimų metu ugdyti pagalbos teikimo įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.STRESO ĮVEIKA PEDAGOGO DARBE

Seminaras skirtas visiems pedagoginį darbą dirbantiems. Tokio pobūdžio seminaras – tai puiki išmintingo mokyklos vadovo investicija, padėsianti sukurti naujiems mokslo metams mažiau streso ir daugiau darnos.
Seminaro tikslai: mokyti dalyvį suvokti savo atliekamą rolę; mokyti atpažinti savo bei kitų įvairius jausmus; mokyti dalyvį prisiimti atsakomybę už asmeninę psichologinę pusiausvyrą; mokyti dalyvį įveikti sunkumus; mokyti dalyvį laiku atpažinti stresą ir supažindinti su įvairiomis jo įveikos galimybėmis. Praktinių užsiėmimų metu ugdyti streso įveikos įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.


TĖVŲ ĮTRAUKIMAS Į FORMALŲ IR NEFORMALŲ UGDYMĄ.

Seminaras skirtas mokyklų bendruomenėms, soc. pedagogams, klasių auklėtojams, dalykininkams, pavaduotojams.
Seminaro tikslai: mokyti suteikti tėvams informaciją, motyvuojančią įsitraukti į jų vaikų formalų ir neformalų ugdymą; mokyti dalyvius telkti tėvus į mokyklos bendruomenę; ugdyti efektyvaus tėvų susirinkimo organizavimo įgūdžius; ugdyti efektyvaus bendradarbiavimo su tėvais įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.PATYČIŲ IR KITŲ KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMAS UGDYMO ĮSTAIGOJE

Seminaras skirtas visai mokyklos bendruomenei.
Seminaro tikslai: mokyti laiku atpažinti konfliktines ar kitas grėsmę keliančias situacijas; mokyti lavinti konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžius; mokyti atpažinti, įvardinti ir priimti kito bei savo nemalonius jausmus; mokyti bendravimo įgūdžių su mokinių tėvais po incidento; lavinti darbo su klase įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.SĖKMINGA PAMOKA – RAKTAS Į MOKINIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJĄ

Seminaras skirtas dalykininkams.
Seminaro tikslai: supažindinti su sėkmingos pamokos struktūra; supažindinti su realiomis mokymosi motyvacijos didinimo pamokoje galimybėmis; ugdyti bendradarbiavimo atmosferos kūrimo pamokoje įgūdžius; ugdyti mokinių motyvacijos didinimo įgūdžius; praktinių užsiėmimų metu suvokti savo kaip mokytojo rolę ir motyvaciją.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.MOKOME IKIMOKYKLINUKĄ PAŽINTI SAVO IR KITO JAUSMUS

Seminaras skirtas vaikų lopšelių ir darželių auklėtojoms.
Seminaro tikslai: mokyti atpažinti savo jausmus ir juos įvardinti; mokyti lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikams jausmų atpažinimo įgūdžius; mokyti atspindėti stebimus vaikų jausmus ir elgesį; mokyti sieti jausmą su elgesiu.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.
NAUJIENA: padedu įvertinti ugdymo įstaigos ugdymo, socialinio bendradarbiavimo ir kt. kokybę, sudarydama konkrečias anketas, atlikdama tyrimą ir pateikdama tyrimo rezultatus, išvadas bei rekomendacijas bendruomenės gyvenimui gerinti bei ugdymo paslaugoms tobulinti.


PSICHOLOGO PASLAUGOS: konsultuoju mokinius, mokinių tėvus, mokytojus, organizuoju darbą su klase, padedu įveikti krizę, galimos konsultacijos krizės atveju mokykloje.


PROFESINIS INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS: pasirūpinkime savo vaikų ateitimi jau nuo 1 klasės.
Pasiruošusi naujam darbų sezonui,
Ramunė

2010 m. rugpjūčio 30 d., pirmadienis

Pradėsime naujus mokslo metus

Sveiki visi,


sveikinu visus su jau greit prasidėsiančiais naujais mokslo metais.


Šiuos metus pradėsime su naujomis temomis ir senomis, bet aktualiomis.

Jau greitai galėsite čia pamatyti mano autorinių kvalifikacinių seminarų ugdymo įstaigoms temas.

Kviečiu skatinti savo vaikų mokyklas šviestis ir mokytis.
Ramunė

2010 m. rugpjūčio 12 d., ketvirtadienis

Atidarau NAMŲ UNIVERSITETĄ

Sveiki,

auginu beveik trejų metų sūnų.

Jis toks smalsus jį supančiam pasauliui. Kaip ir Jūsų vaikai.

Aš tiek daug noriu jam papasakoti. Kaip ir Jūs. Tik ne viską žinau.

Kasdienybėje neatsiranda marios laiko, kad galėčiau naršyti internete ar apsilankyti bibliotekoje, jog savo mažyliui papasakočiau daug įdomių dalykų.

Gimė idėja - padėkime vieni kitiems.

Todėl atidarau naują skiltį - NAMŲ UNIVERSITETĄ.

Juk visi esate tam tikros srities žinovai, specialistai.

Aš skelbsiu klausimus ir lauksiu atsakymų iš Jūsų :)

Ir visi skaitysime ir patys mokysimės bei savo vaikus mokysim.

Labai noriu pakviesti visus aktyviai prisijungti :)

Lai susivienija mūsų žinios vardan bendro gėrio - vaikų švietimo.Smalsi mama Ramunė

2010 m. gegužės 3 d., pirmadienis

Seminaras apie smurto ir patyčių prevenciją

Kviečiu visus į praktinį seminarą "Smurto ir patyčių prevencija ugdymo įstaigoje".

Vieta: Pedagogų švietimo centras, Švenčionys.
Laikas: Gegužės 7 d. 10 val., penktadienis.
Trukmė: 6 val.
Dalyvio mokestis: 26 Lt.
Skirtas įvairių dalykų mokytojams, socialiniams pedagogams, psichologams ir klasių auklėtojams.
Būtina registruotis iki gegužės 5 d.

Seminarą veda: psichologė Ramunė Želionienė.

Susisiekimas su miesteliu puikus nuo Vilniaus. Kaina kartu su kelione labai patraukli.

2010 m. balandžio 17 d., šeštadienis

Seminaras SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA MOKYKLOJE

Seminaras skirtas visiems mokyklos bendruomenės nariams, ypač tinkamas mokytojams, klasių auklėtojams, socialiniams pedagogams. Dviejų dienų praktinio seminaro intensyvus darbas ne tik suteiks tam tikrų teorinių žinių, bet ir suteiks galimybę kurti tokią mokyklos pagalbos strategiją, kuri užtikrins realiausiai didžiausią saugumą mokyklos bendruomenės nariams.

Kiekvieno seminaro metu susiduriu su mūsų visuomenėje giliai įsišaknijusiais stereotipais, kai tenka kalbėtis apie mokyklinio amžiaus vaikus, jų elgesį, patyčias, smurtą, realią pagalbą.

Labai dažnai linkstama kalbėti apie tai, ko niekas pakeisti negali.

Šio seminaro metu kviečiu dalyvius kalbėti apie tai, ką realiai kiekvienas gali padaryti. Nes turime tik vieną gyvenimą, per kurį galime padaryti pasaulį saugesnį visiems.

Seminaras vyks balandžio 22-23 dienomis, Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre (ex-PPRC).

Išsamesnė informacija:
http://www.pprc.lt/registracija/upc_registracija.asp?cd=5306

Ramunė Želionienė

2010 m. kovo 6 d., šeštadienis

Kurkime mokyklą, kurioje būtų gera

Pagaliau įvykdžiau savo pažadą mane mokiusiems mokytojams, neseniai dalyvavusiems mano seminare apie efektyvią pamoką.

Bet didesnė šio tinklaraščio sukūrimo priežastis - noras burti bendraminčius ir daryti gera, kad mūsų vaikams mūsų Lietuvos mokyklose būtų kitaip, nei yra dabar.

Esu 2 metų berniuko mama.
Kai pagalvoju, kad mano sūnus turės lankyti tokią mokyklą, kokia ji yra dabar - apima baimė. Ir tai normalu. Nes esu sąmoninga mama, žinau, ko galima tikėtis iš šių dienų mokyklos.

Esu psichologė. Turiu didelę kvalifikacinių seminarų vedimo patirtį. Su liūdesiu turiu pripažinti: visoje Lietuvoje sutikau per mažai pedagogų, kuriems mielai patikėčiau savo sūnaus ugdymą. Bet tuos, kuriuos sutikau, įsidėjau į širdį. Jų nepamiršiu niekada. Tai Mokytojai, kurie mane seminarų metu mokė išminties vien būdami jų dalyviais. Ačiū Jums.

KREIPIUOSI Į KITAS MAMAS IR TĖČIUS:

nelikime abejingi tam, kas vyksta mokyklose;
nenuleiskime rankų, nes rūpinamės mūsų vaikų ateitimi, vadinasi, ir savo ateitimi;
pripažinkime, kad negalime daug ko pakeisti greitai, bet nevenkime įgyvendinti pokyčių, kurie padėtų vaikams geriau jaustis mokykloje;
lankykimės dažnai mokyklose, domėkimės, kaip mokosi vaikai, kaip jie ten elgiasi, kaip jie ten jaučiasi, kaip jiems ten gyvenasi;
veikime visi kartu ką nors mokykloje;
nebijokime stereotipiškai mąstančių individų pasipriešinimo - pokyčių reikai mūsų vaikams, jų ir mūsų ateičiai.

KREIPIUOSI Į MOKYTOJUS:

Jūs esate neteisingos sistemos savotiški vergai, bet labai labai daug kas priklauso nuo kiekvieno iš Jūsų;
nevažiuokite pasenusiais bėgiais - apsidairykite aplinkui: gal jau neturite vagonų, o gal stotelėse nebėra keleivių?;
palikite namų ūkį, bites, vyrus ir vaikus namuose;
atsisukite į vaiką, pažinkite jį ir nustebsite, kokie normalūs tie mūsų vaikai;
prie netinkamų darbo sąlygų padarykite, ką galite geriausio, jei negalite - nedarykite visai, nes tik pakenksite.

KREIPIUOSI Į MOKYKLŲ ADMINISTRACIJAS:

leiskite kvėpuoti kitaip mąstantiems mokytojams;
leiskite kvėpuoti kitaip mąstantiems vaikams;
dėkite pastangas telkdami mokyklos bendruomenę ir skatinkite tėvų artėjimą link mokyklos.

MOKYTOJAI, MOKINIAI, TĖVAI, ADMINISTRACIJA TURI SUDARYTI VIENĄ STOVYKLĄ. TUOMET MOKYKLA BUS STIPRI. TOKIA MOKYKLA BUS PAJĖGI PASIRŪPINTI STIPRIŲ ASMENYBIŲ UGDYMU.


Psichologė
Ramunė Želionienė